Per què fem un projecte social?

Un projecte social com el projecte Vincles posa de manifest que un animal abandonat no és una càrrega per a la societat, sinó que pot participar en tasques socials i educatives, aportar beneficis a la comunitat i a les persones més necessitades o en risc d’exclusió social i ser un mitjà per educar i sensibilitzar futurs ciutadans.Vincles és un projecte de valors socials.

Vincles es mou en dos vessants: l’ajut social i els aspectes educatius. En tots dos el gos abandonat passa a ser un canal d’ajuda per a determinats col·lectius i un mitjà per educar els nens envers el respecte pels animals. Les activitats de Vincles es fan a les pròpies instal·lacions i a les instal·lacions dels centres que ho sol·liciten.