La Fundació Daina disposa d’una àrea de captació i canalització de recursos per a donar suport a projectes destinats a millorar la situació de vulnerabilitat dels animals de companyiai i potenciar els projectes socials i educatius de la Fundació.

Des d’aquesta àrea, s’impulsa l’obtenció de fons privats, ampliació de la base social i increment de la presència pública de la Fundació, a partir de l’elaboració de plans de captació de recursos i d’estratègies de comunicació, tant en medis tradicionals com a les xarxes socials.