Equip

Sílvia Serra Lafarga i Marta Masmitjà Prada 

Coordinació i assessorament

Antonio Rubio Bautista 

RSS, Fotografia i Fundraising

Núria Garcia i Amat 

RSS i Fundraising

Mª Àngels Planas Basas 

Gestió de contingut web 

Col·laboradors

La Gente de Tom 

Assessors de Màrketing

No Avorreixis els teus amics 

Suport de vídeo