Equip directiu de gestió de refugis

Sílvia Serra Lafarga 

Direcció tècnica

Marta Masmitjà Prada 

Direcció administrativa i financera

Gats de carrer

Maria Morera

Gestió i administració