El procediment és el següent

Primer contacte amb la colònia que es vol controlar o reubicar i amb els alimentadors

Estratègia de captura amb la col·laboració – si és possible- dels alimentadors de la colònia

Captura dels animals

Esterilització dels gats capturats

Devolució a la colònia corresponent

Paral·lelament es vetlla per l’alimentació dels gats de les colònies i per la seva salut i el seu entorn, mantenint un control sanitari tan de l’espai com dels individus que constitueixen la colònia.