Programa adreçat a escoles de primària (cursos: 4t, 5è i 6è) i escoles de secundària (1r i 2on ESO)

La franja dels 9 als 12 anys ens permet treballar i reforçar els conceptes de civisme i de responsabilitat ciutadana, ja que els nens d’aquestes edats ja prenen consciència de la responsabilitat i el treball en equip

L’objectiu de la visita 

Donar a conèixer la nostra entitat i la tasca que es porta a terme

Fomentar el respecte pels animals

Fomentar la bona convivència entre persones i animals

Formar al futur ciutadà en la tinença responsable d’un animal de companyia prevenint futurs abandonaments

A l’escola fem la primera part del programa

Una xerrada d’una hora que fem amb els nens a l’escola. Amb el suport d’un audiovisual sobre la Protectora parlarem de perquè hi ha protectores, què fa una protectora, com són els refugis de la Protectora i com és el dia a dia en un dels Refugis i com viuen els animals acollits per la Protectora

Un audiovisual per explicar la responsabilitat envers els animals (un animal no és una joguina), la convivència persones – animals (eduquem el nostre gos) i el civisme

Treballem normes de convivència i civisme basades en els següents punts: El gos ha de sortir a passejar sempre lligat. Només el podem deixar lliure en els espais indicats. Hem de respectar els espais en que està prohibida l’entrada de gossos (com els parcs infantils, establiments i altres llocs). Hem de recollir les defecacions i tirar-les en els contenidors específics. No hem d’embrutar la ciutat: és un espai comú a tots. Vacances amb el nostre gos o no. Opcions que tenim…

Una visita a Cal Pilé completa el programa