Programa adreçat a col·lectius “especials” tant per a nens com per a adults

Discapacitats mentals: autistes, retards, síndromes de Down…

Discapacitats físiques: manca de mobilitat, parla o invidència

Deficiències afectives: famílies desestructurades, problemàtiques emocionals i/o afectives

Objectiu del programa

Obtenir millores en el pacient com a conseqüència de la teràpia assistida amb els animals pel que fa a aspectes com la comunicació, l’emotivitat, la mobilitat, l’autoestima, entre d’altres 

Teràpies a Centres específics / Teràpies personalitzades

Tots els programes són dissenyats d’acord als grups o als individus

Es preparen segons les indicacions dels psicòlegs dels centres i es duen a terme sota la supervisió de l’etòleg i el psicòleg que acompanya als pacients

Els animals del Refugi són degudament escollits i preparats per afavorir el treball dels psicòlegs, tenint presents els punts a tractar en cada cas o en cada grup