Programes de teràpies: 19 centres. Més de 380 usuaris (2011-2015)

 

Centre: Centre de Dia AREP (Associació per a la Rehabilitació del malalt psíquic de Barcelona)

Programa: Teràpia assistida

Usuaris: de 8 a 10 usuaris (amb trastorns d’esquizofrènia)  Centre on es realitza: Espai Vincles – Centre de Cal Pilé (Mataró)

Durada activitat: 1:00 h.

Freqüència: setmanal (cada dimarts)

Durada programa: 12 sessions (un trimestre)

 

Centre: Servei de teràpia Ocupacional Can Targa (El Masnou)

Programa: Activitats terapèutiques

Usuaris: 7 a 8 usuaris (amb retard mental lleu)

Centre on es realitza: Espai Vincles – Centre de Cal Pilé (Mataró)

Durada activitat: 1:50 h.

Freqüència: quinzenal (divendres)

Durada programa: 3 jornades

 

Centre: Servei de teràpia Ocupacional Pere Parera (Argentona)

Programa: Activitats terapèutiques

Usuaris: 5 usuaris (amb retard mental)

Centre on es realitza: Espai Vincles – Centre de Cal Pilé (Mataró)

Durada activitat: 1:50 h.

Freqüència: setmanal (dilluns)

Durada programa: 12 jornades (un trimestre)

 

Centre: Escola Auxilia

Programa: Activitats terapèutiques

Usuaris: 30 usuaris (retard mental sever i paralisis cerebral així com pèrdua de vista i oïda en alguns casos.  Centre on es realitza: En els jardins de l’escola Auxilia

Durada activitat: 2:50 h.

Durada programa: 1 jornada

 

Centre: Fundació El Somni dels Nens

Programa: Adopció d’un gos amb finalitat terapèutica per un nen amb malaltia de Hunter

Usuaris: 1

Centre on es realitza: En el Centre de Cal Pilé i a casa del nen  Durada programa: 1 trimestre (12 sessions)

Freqüència: setmanal

 

Centre: Centre Penitenciari de Quatre Camins. (La Roca – Barcelona)

Programa pilot: teràpia assistida Activitat: Curs d’educació Bàsica canina

Usuaris: 8 usuaris

Centre on es realitza: Centre Penitenciari de Quatre Camins.

Durada activitat: 1 hora

Freqüència: setmanal

Durada programa: 6 sessions

 

Centre: Aldeas Infantiles

Programa: Activitat terapèutica amb adopció de l’animal

Usuaris: el grup de nens de la casa (uns 10)

Centre on es realitza: A la casa d’Aldeas Infantiles  Durada activitat: 1:50 h.

Freqüència: quinzenal

Durada programa: 6 mesos

 

Centre: Centre ADSI

Programa pilot: Activitat terapèutica amb adopció de l’animal

Usuaris: 12 usuaris (retard lleu)

Centre on es realitza: Espai Vincles – Cal Pilé – Mataró

Durada activitat: 1:50 h.

Durada programa: 1 jornada

 

Centre: C.O. Sinia

Programa: Activitat terapèutica

Usuaris: 8 usuaris (retard mental sever i escassa mobilitat)  Centre on es realitza: Espai Vincles – Cal Pilé – Mataró

Durada activitat: 1:50 h.

Durada programa: 1 jornada

 

Centre: Residència Sant Marc

Programa pilot: Activitat terapèutica

Usuaris: 20 usuaris (residents de la tercera edat)

Centre on es realitza: En els jardins de la Residència

Durada activitat: 1:50 h.

Durada programa: 1 jornada

 

Centre: EAIA (Serveis Socials) Ajuntament de Mataró

Programa: teràpia assistida

Activitat: Curs de socialització de cadells

Usuaris: 4 usuaris

Centre on es realitza: Centre de Cal Pilé (Espai Vincles)

Durada activitat: 1,50 h.

Freqüència: setmanal (cada dimarts)

Durada programa: 12 sessions (Un trimestre) 1a edició

 

Centre: Centre Penitenciari de Quatre (La Roca – Barcelona)

Programa: teràpia assistida Activitat: Curs d’educació Bàsica canina

Usuaris: 10 usuaris (amb un total de 8 grups) = 80 interns

Centre on es realitza: Centre Penitenciari de Quatre Camins.

Durada activitat: 1h teòrica /1h. pràctica Freqüència: setmanal (cada dimecres)

Durada programa: 12 sessions x 8 grups (1 ANY)

 

Centre: Residència Sant Marc de Mataró

Programa: Activitat terapèutica

Usuaris: 25 usuaris (residents de la tercera edat)

Centre on es realitza: En els jardins de la Residència

Durada activitat: 1:50 h.

Durada programa: 12 sessions (un trimestre)

 

Centre: FITA

Programa pilot: activitat terapèutica

Usuaris: 5 usuaris

Centre on es realitza: Centre de la residència de FITA

Durada activitat: 1,50 h.

Freqüència: divendres

Durada programa: 3 sessions

 

Centre: Casals d’avis de Mataró

Activitat Organitzada conjuntament amb l’ajuntament de Mataró i la Fundació Cuberes Donlò.

Programa: Activitat terapèutica

Usuaris: de 20 a 50 usuaris per Casal

Centre on es realitza: En els propis espais dels Casals

Durada activitat: 1:30h

Durada programa: 8 sessions

 

Centre: EAIA (Serveis Socials) Ajuntament de Mataró

Programa: teràpia assistida

Activitat: Curs educació i agility

Usuaris: 11 usuaris

Centre on es realitza: Centre de Cal Pilé (Espai Vincles)

Durada activitat: 1,50 h.

Freqüència: setmanal (cada dimarts)

Durada programa: 12 sessions (Un trimestre) 2a edició

 

Centre: Centre de Dia AREP (Associació per a la Rehabilitació del malalt psíquic de Barcelona)

Programa: Teràpia assistida

Usuaris: 16 usuaris (amb trastors d’esquizofrènia)  Centre on es realitza: Espai Vincles – Centre de Cal Pilé (Mataró)

Durada activitat: 1:00 h.

Freqüència: setmanal (cada dimarts) en dos grups

Durada programa: 20 sessions (4 mesos)

 

Centre: Centre Psiquiàtric de Torribera

Programa: Activitats terapèutiques com a pla de treball de la rehabilitació del malalt psíquic i introducció a la vida comunitaria

Usuaris: 12 usuaris (amb trastors mentals) en dos grups

Centre on es realitza: CCAAC del Barcelonès – Badalona

Durada activitat: 2:00 h.

Freqüència: setmanal (cada dilluns i dijous) en dos grups un per dia.

Durada programa: 1 any