Gestionem els centres d’acollida des de la màxima del sacrifici zero, èticament necessària i objectivament viable